Lilla Speedos Mamma

Beskrivning av sex mammors anpassningar till barn med AST och/eller ADHD samt hur mammorna återhämtar sig, utifrån deras egen beskrivning i bloggar Och där är jag med….

 Jag känner mig så stolt över att fått erbjudande att vara med i den här studien♥️

Läs hela uppsatsen längst ner på sidan….

Beskrivning av sex mammors anpassningar till barn med AST och/eller ADHD samt hur mammorna återhämtar sig, utifrån deras egen beskrivning i bloggar.

Sammanfattning  

 

Bakgrund: Föräldrar beskriver att det är utmanande att leva med barn som har AST och/eller ADHD-diagnos. Tidigare forskning beskriver föräldrarnas anpassningar för att kunna hantera vardagen. Vardagliga händelser kräver planering och kontroll från föräldrarna vilket resulterar i att föräldrarna känner sig begränsade. 

 

Syfte: Att beskriva de anpassningar mammor till barn med AST och/eller ADHD använder samt hur mammorna återhämtar sig, utifrån mammornas bloggar.

 

Metod: Sex bloggar om föräldrars erfarenheter av att ha barn med AST och/eller ADHD analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.

 

Resultat: Anpassningar skedde dagligen och var viktiga för mammorna för att få livet med barnen/barnet att fungera. Anpassningarna kunde innebära: planering och förberedelse, anpassning av kommunikation, ändrad inställning till sitt föräldraskap, anpassning av barnets omgivning. Mammorna återhämtade sig bland annat genom att uppskatta sin egentid, få avlastning genom närstående och slappna av i lugna perioder.

 

Slutsats: Vardagens höga krav och en känsla av att inte räcka till är något som mammorna dagligen måste förhålla sig till. Mammornas livssituation kräver att de gör anpassningar för att klara av vardagen. Mammorna i studien återhämtade sig men fann sig begränsade att finna tid och möjlighet till detta då anpassningarna var ständigt närvarande. 

 

Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, ADHD, mamma, anpassningar, återhämtning, vakande, blogg.

 

Specialistutbildning för sjuksköterskor inriktning: Distriktssköterska

Författare:            Lisa Mattsson

Anna Ivarsson

 

 

 

Handledare:Rebecca Popenoe, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Examinator:Agneta Öhlén, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

 

Sammanfattning  

 

Bakgrund: Föräldrar beskriver att det är utmanande att leva med barn som har AST och/eller ADHD-diagnos. Tidigare forskning beskriver föräldrarnas anpassningar för att kunna hantera vardagen. Vardagliga händelser kräver planering och kontroll från föräldrarna vilket resulterar i att föräldrarna känner sig begränsade. 

 

Syfte: Att beskriva de anpassningar mammor till barn med AST och/eller ADHD använder samt hur mammorna återhämtar sig, utifrån mammornas bloggar.

 

Metod: Sex bloggar om föräldrars erfarenheter av att ha barn med AST och/eller ADHD analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.

 

Resultat: Anpassningar skedde dagligen och var viktiga för mammorna för att få livet med barnen/barnet att fungera. Anpassningarna kunde innebära: planering och förberedelse, anpassning av kommunikation, ändrad inställning till sitt föräldraskap, anpassning av barnets omgivning. Mammorna återhämtade sig bland annat genom att uppskatta sin egentid, få avlastning genom närstående och slappna av i lugna perioder.

. Ett tillfälle att få en mikropaus kunde innebära att mamman valde att inte hela tiden plocka undan saker som låg framme överallt i hemmet, utan att för en kort stund istället prioritera sig själv för att återhämta sig. En mamma satte ord på detta: “Vad betyder framdragna grejor och ett ständigt tjat när man kan få små guldkanter på tillvaron som att ligga i hängmattan” (Lillaspeedosmamma, 180724). En informants anpassning för att orka med vardagen var att prioritera sig själv först.

 

Slutsats: Vardagens höga krav och en känsla av att inte räcka till är något som mammorna dagligen måste förhålla sig till. Mammornas livssituation kräver att de gör anpassningar för att klara av vardagen. Mammorna i studien återhämtade sig men fann sig begränsade att finna tid och möjlighet till detta då anpassningarna var ständigt närvarande. 

 

8 Slutsats

Vardagens höga krav och en känsla av att inte räcka till är något som mammorna dagligen måste förhålla sig till. Mammornas sätt att hantera detta var att anpassa vardagen efter barnets behov genom att bland annat anpassa sina egna känslor och anpassa omgivningen runt barnet. Detta påverkade deras egen och familjens tillvaro; mammorna hade bland annat inte samma krav på barnet med AST och/eller ADHD, mammorna valde det som fungerade bäst för just deras familj för att få vardagen att fungera. Trots ständiga ansträngningar tyder resultatet på att anpassningarna ibland inte räckte till, vissa problematiska situationer gick inte att förebygga eller förhindra och då gällde det att behålla lugnet och börja om från början igen. Resultatet tyder på att mammorna i studien återhämtade sig men hade begränsad möjlighet att finna tid och möjlighet till detta då anpassningarna var ständigt närvarande. Ofta handlade det om att uppskatta små korta stunder av lugn men också att spara på energin.

Denna studie kan bidra till att distriktssköterskan kan ge bättre bemötande och på så vis ge rätt riktade omvårdnadsinsatser. Det är av stor vikt att resultatet inte tolkas som den absoluta sanningen då den kliniska nyttan då går förlorad eftersom alla aspekter av anpassningar omöjligen kan anses vara beskrivna.

8.1 Förslag på fortsatt forskning

Dessa föräldrars vardag är en stor utmaning och kan vara en förklaring till varför depression hos dessa föräldrar är vanligt (Phetrasuwan & Miles, 2009; Smith & Grzywarz, 2014). För att vårdpersonal ska kunna ge dessa familjer ett bättre bemötande vid mottagningsbesök krävs mer forskning till exempel i form av en intervjustudie för att ta reda på vilket stöd dessa föräldrar önskar. Utefter vad som framkommer i föreslagen forskning kan anpassade utbildningsinsatser hos vårdpersonal genomföras. Genom detta kan omvårdnadsinsatserna gynna familjen som helhet.

 

Anna Ivarsson och Lisa Mattsson har i lika stor omfattning bidragit till alla delar av denna uppsats. 

 

Norrtälje 2019-01-18

 

 

 

 Läs hela uppsatsen här!

Länk till studien från Karolinska instistutet

BOKA MIG FÖR EN FÖRELÄSNING♥️ OM LIVET SOM MAMMA TILL BARN MED NPF♥️

Tillsammans sprider vi kunskap och förståelse. /Sara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: